Kursy dla ratowników medycznych – czy robi się je tylko po to, by zachować prawo do wykonywania zawodu?